TMR1962,
 department, IMST, UPB, Bucharest, ROmania

Prezentarea unor teme de cercetare stiintifica realizate si finalizate in departamentul TMR

 

Image:Chebyshev linkage.gif
Chebyshev linkage

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Hoekens_linkage_animated.gif

Hoekens linkage

Image:Roberts linkage.gif

Image:Peaucellier linkage animation.gif

   Peaucellier-Lipkin linkageImage:Watts linkage.gif

 

 

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

CONTRACTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ REALIZATE ÎN CATEDRA TMR

1.

Studii şi cercetări privind modelarea şi simularea cineto-dinamică a mecanismelor cu memorie rigidă - Studii şi cercetări privind sinteza optimală a profilului camelor plane şi cilindrice – produse software conversaţionale. Studii şi cercetări privind sinteza optimala a profilului camelor conice şi hiperboloidale – produse software conversaţionale, Grant Acad.Româna, contract nr. 102/2008;

2.

Studii şi cercetări privind valorificarea evocărilor pentru fonoteca de aur a Academiei Române: Studii si cercetari privind realizarea produselor multimedia pentru evocarile Academiei Romane. Studii si cercetari privind tehnici de implementare a documentelor multimedia, Grant Acad.Româna, contract nr. 101/2008;

3.

Studii şi cercetări privind modelarea şi simularea cineto-dinamică a mecanismelor cu memorie rigidă: Modelarea matematică cineto-dinamică a legilor de mişcare ale tachetului din sistemele cu came plane şi spaţiale. Programe conversaţionale ale modelării matematice a legilor de mişcare ale tachetului din sistemele cu came plane şi spaţiale, Grant Acad.Româna, contract nr. 319/2007;

4.

<i style="">Studii şi cercetări privind valorificarea evocărilor pentru fonoteca de aur a Academiei Române</i>: Studii şi cercetări privind sistemele de filtrare pentru documentele audio. Studii şi cercetări privind metodele de prelucrare şi suporturile informaţionale pentru stocarea informaţiilor audio-video, Grant Acad.Româna, contract nr. 298/2007;

5.

Cercetări privind modelarea matematică şi realizarea unor experimentări pentru studiul separării seminţelor în sistemele de curăţire de la combinele de recoltat cereale păioase, Contract de GRANT CNCSIS nr. GR.18/29.05.2007, cod – 167, Nr.intern UPB: IS 26-07-01.

6.

Cercetari privind dezvoltarea unor sisteme integrate OM-MASINA speciale, destinate productiei individualizate, Director UPB, Partener 2, CEEX.

7.

Tehnologie inovativă de obţinere şi prelucrare superficială a straturilor subţiri metalice prin descărcare electrică, Contract Parteneriate în domeniile prioritare, nr. 61/25.09.2007, durata contractului: 30 luni;

8.

Generator de impulsuri mecanice cu actionare electrica avand energia impulsurilor in domeniul: 10-10000J/impuls, Contract INOVARE, nr. 61/25.09.2007;

9.

Instalatie eoliana de mica si medie putere pentru agricultura si intreprinderi mici si mijlocii, Contract INOVARE, nr. 82/25.09.2007;

10.

Baterie sanitara multifunctionala cu controlul digital prin senzori de proximitate al parametrilor de functionare, Contract INOVARE, nr. 63/25.09.2007;

11.

Instalatie si tehnologie de turnare in vid a reperelor mecanice din aliaje de aluminiu ale produsului Mira Reflex, Contract INOVARE, nr. 79/25.09.2007;

12.

Studii şi cercetări privind realizarea fonotecii de aur a Academiei Române: Elaborarea modelului de calcul al percepţiei bineurale. Filtre audio. Prezentarea documentelor media privind fonoteca de aur a Academiei Române, Grant Acad.Româna, contract nr. 96/2006;

13.

Cercetări teoretice şi aplicative privind sinteza şi analiza mecanismelor şi manipulatoarelor complexe cu bare şi roţi dinţate, cod CNCSIS 27692 (14.03.2005), MEC, 2005-2007;

Faza I : Sinteza şi analiza mecanismelor cu bare şi angrenaje;

Faza II : Sinteza şi analiza manipulatoarelor cu bare şi angrenaje;

Faza III : Analiza dinamică a mecanismelor şi manipulatoarelor cu bare şi angrenaje;

14.

Cercetări teoretice şi experimentale privind stabilitatea deplasării, acţionarea, comanda şi controlul sistemelor mecatronice mobile, Grant CNCSIS nr. IM240505 Cod CNCSIS 1497 / 2005;

15.

Studii şi cercetări privind realizarea fonotecii de aur a Academiei Române: Studii şi cercetări asupra comportării unităţilor optice de stocare a datelor; Analiza caracteristicilor surselor virtuale de sunet, Grant Acad.Româna, contract nr. 92/2005;

16.

Cercetări teoretice şi experimentale privind determinarea şi monitorizarea în timp real a parametrilor cinematici şi dinamici ai mecanismelor şi roboţilor industriali, contract de tip GRANT a , nr.318 /2005, faza pe 2005, încheiat cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, CNCSIS;

17.

Pachete de programe pentru analiza şi sinteza mecanismelor plane cu bare. Contract CNCSIS, nr. 33380, 2004-2005;

18.

Metode grafo-computerizate în modelarea, simularea şi controlul sistemelor mecatronice tip manipulatoare - roboţi industriali, 2004-2005:

Faza I : Studiul posibilităţilor de modelare şi simulare a sistemelor mecatronice tip manipulatoare - roboţi industriali, Contract nr. 42530 / 10.11.2004, cod CNCSIS 189, MEC, 2004;

Faza II : Metode grafo-computerizate şi automatizarea sistemelor mecatronice tip manipulatoare - roboţi industriali, Contract nr. 34694 / 24.06.2005, cod CNCSIS 189, MEC, 2005;

19.

Cercetări teoretice şi experimentare privind sistemele mecatronice mobile, responsabil contract Contract CNCSIS nr. 10 – 01 – 04;

20.

Modelarea si simularea sistemelor mobile plane si spatiale cu ajutorul unor softuri CAD/CAM/CAE. Contract CNCSIS, nr. 33552, 2002-2003;

21.

Cinetostatica şi dinamica manipulatoarelor-roboţi cu elemente flexibile, Beneficiar: CNCSIS, 2002;

 


22.

Elaborarea unui fond terminologic şi a unei baze conceptuale specializate cu ajutorul informaticii pentru realizarea dicţionarului explicativ pentru ştiinţele exacte-domeniul mecanisme şi maşini, Contract Relansin 1470/2001-2002;

23.

Cercetarea şi reproiectarea utilajului complex format din excavator, săpător de şanţuri cu elinda şi lamă de buldozer, montate pe tractor, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şi fiabilităţii în exploatare”, beneficiar S.C.Petroutilaj S.A. Câmpina, Contract RELANSIN nr. 1136/2001;

24.

Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul roboţilor poliarticulaţi cu bare şi roţi dinţate, contract de tip GRANT a, nr. 721/2001, faze pe 2001, 2002, 2003, încheiat cu consiliul naţional al cercetării ştiinţifice din învăţământul superior, CNCSIS;

25.

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile cu ajutorul unor softuri CAD / CAM / CAE, Grant tip CNCSIS tip A NR. 19-02-01 COD 391;

26.

Cercetări teoretice şi experimentale privind manipulatoarele – roboţi cu elemente flexibile, cod CNCSIS 83, MEC, 2000-2002;

Faza I : Cercetări teoretice şi aplicative privind dinamica manipulatoarelor cu elemente flexibile, cod CNCSIS 1161(37124), 2000;

Faza II : Cinetostatica şi dinamica manipulatoarelor – roboţi cu elemente flexibile, cod CNCSIS 1161(34967), 2001-2002;

27.

Concept, proiectare, execuţie şi studiul performanţelor unui mecanism robot tip trompa de elefant, cu mobilitate ridicată, Grant MEN-CNCSIS, 19-20-01

(2000-2001);

28.

Cercetări privind modelarea şi simularea mecanismelor şi manipulatoarelor, ANCST, nr. 711/96, 1999-2000;

Faza I : Metode de modelare a mecanismelor şi manipulatoarelor.;

Faza II:Procedee de simulare grafică a mişcării mecanismelor şi manipulatoarelor;

29.

Cercetări privind sinteza mecanismelor de basculare a vagoanelor de marfă pecializate, ANCST, nr. 711/96, 1999-2000:

Faza I : Studiul mecanismelor utilizate pentru bascularea vagoanelor de marfă;

Faza II : Sinteza unei noi scheme cinematice pentru mecanismul de basculare a vagoanelor de marfă;

30.

Modelarea şi simularea deplasării unui modul biomecanic specific unui robot tip insectă, Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 841 C/26.06.1996, 1998;

31.

Optimizarea sistemului de acţionare cu actuatoare de tip direct-drive al unui minimodul biomecanic de tip insectă, Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 841 C/26.06.1996, 1998;

32.

Cercetări privind dinamica mecanismelor cu elemente flexibile din componenţa manipulatoarelor roboţi, Contract nr. 32 / 1998, MEC;

33.

Modelarea structurală şi cinematică a unui modul biomecanic specific unui robot păşitor, Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 841 C/26.06.1996, 1997;

34.

Cercetări asupra roboţilor păşitori deplasabili pe baza unor principii biologice,

1996 –1997;

35.

Cercetări privind optimizarea sintezei şi dinamicii mecanismelor cu came utilizate în construcţia de maşini, Beneficiar: CNCSU, 1996;

36.

Studiul tehnic asupra sistemelor de deplasare biomecanice specifice insectelor, Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 841 C/26.06.1996, 1996;

37.

Robot poliarticulat cu bare şi roţi dinţate, tip trompă de elefant, Contract nr.836/1996, faze pe 1996, 1997, 1998, încheiat cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;

38.

Mâini mecanice cu aplicaţii industriale şi protetice, Beneficiar M.I; Contract de cercetare nr.U.P.B. 19-95-03 (5001), în anul 1996;

39.

Studiul unor modele structurale şi constructive de roboţi păşitori, Contract nr. 651 (B62) / 1996, UPB-MEN-DGISCSU;

40.

Cercetare proiectare pentru modernizarea unei cutii de viteze, Beneficiar: S.C.TUBAL S.A. Bucureşti, Contract cercetare nr. U.P.B: 19‑95‑4/1995, în anii 1995-1996;

41.

Mână mecanică antropomorfă pentru aplicaţii protetice şi industriale, beneficiar CNCSU, 1995;

42.

Cercetări teoretice şi aplicative asupra sonicitătii în vederea promovării sistemelor hidraulice de actionare şi comandă prin unde de presiune, Nr. 21-94-7/05.09.1994, Proiect de executie-motor sonic sincron şi asincron, Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 337 C/1994, 1995;

43.

Studii şi măsurători comparative de parametri dinamici de vibraţii pentru manipulatoare industriale, beneficiar SC Eurotest SA, 1994;

44.

Proiectare parte mecanică presă de vulcanizat; Beneficiar: S.C.ELMACO S.R.L. Bucureşti; Contract nr U.P.B: 19‑94‑4/1994;

45.

Studiul şi proiectarea unor truse de mecanisme şi organe de maşini pentru instruirea elevilor şi studenţilor, Beneficiar: MEI, 1993;

46.

Cercetări în domeniul roboţilor poliarticulaţi cu şase sau mai multe module cinematice. Contract nr.5001tb /1993, faza 1-1993 încheiat cu MEN;

47.

Cercetări în domeniul mecanismelor de distribuţie de la motoarele cu ardere internă, Contract nr.5001 c/1993 faza 1-1993 încheiat cu MEN;

48.

Studii referitoare la influenţa vibraţiilor funcţionale asupra performanţelor roboţilor industriali, Beneficiar: S.C.EUROTEST S.A. Bucureşti; Contract de cercetare ştiinţifică nr. U.P.B: 15-93-1/1993;

49.

Cercetări asupra construcţiei, dinamicii şi preciziei roboţilor industriali, Beneficiar M.I.; Contract de cercetare nr. U.P.B.: 19-91-1A/ 93;

50.

Instalaţie de udare autodeplasabilă, Beneficiar: S.C.RECMAS S.A. Roşiori de Vede, Contract de cercetare ştiinţifică nr. U.P.B: 15-90-1/1989, în anii 1990-1993;

51.

Optimizarea caracteristicilor funcţionale şi ergonomice la motocositoarea CARPATINA, Beneficiar I.Metalica Bucureşti; Contract cercetare nr. U.P.B.:

15-9-10/1990, în anul 1990;

 

 

 

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.