TMR1962,
 department, IMST, UPB, Bucharest, ROmania

Activitatea didactica desfasurata in departamentul TMR

 

 File:Simple CV Joint animated.gif File:Double Cardan Joint (animated).gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Universal_joint.gif

 

 

 

ACTIVITATEA DIDACTIC? DESF??URAT? ÎN CADRUL CATEDREI TMR

 În cadrul Catedrei de Teoria Mecanismelor ?i a Robo?ilor se desf??oar? preg?tirea de baz? în domeniul mecanismelor ?i al robo?ilor pentru studen?ii facult??ilor Ingineria ?i Managementul Sistemelor Tehnologice, Transporturi, Inginerie Mecanic? ?i Mecatronic?, ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor, Ingineria Sistemelor Biotehnice ?i ?tiin?e Aplicate, studii de master ?i doctorat privind analiza, sinteza, modelarea ?i controlul sistemelor mecanice inteligente.

Pentru studen?ii facult??ilor de la Ingineria ?i Managementul Sistemelor Tehnologice, Transporturi, Inginerie Mecanic? ?i Mecatronic?, ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor, Ingineria Sistemelor Biotehnice în portofoliul catedrei sunt incluse urm?toarele discipline ?i activit??ile conexe (seminar, laborator, proiect), care pot fi incluse în planurile de înv???mânt:

 

v Mecanisme;

v Mecanisme ?i organe de ma?ini;

v Mecanisme ?i teoria ma?inilor;

v Dinamica mecanismelor ?i ma?inilor;

v Mecanic? ?i mecanisme;

v Organe de ma?ini ?i mecanisme;

v Rezisten?a materialelor ?i organelor de ma?ini;

v Mecanic?, rezisten?a materialelor ?i organe de ma?ini;

v Mecanisme ?i elemente de mecanic? fin?;

v Robo?i industriali mobili;

v Sinteza manipulatoarelor;

v Manipulatoare ?i robo?i industriali;

v Structura ?i utilizarea robo?ilor industriali;

v Structura ?i proiectarea robo?ilor industriali;

v Cinematica ?i dinamica robo?ilor industriali;

v Construc?ia ?i utilizarea robo?ilor industriali;

v Robo?i industriali;

v Manipulatoare ?i robo?i industriali;

v Programarea ?i utilizarea calculatoarelor;

v Metode numerice;

v Metode ?i programe de calcul al structurilor;

v Sinteza sistemelor mobile;

v Mecanisme ?i sistemelor biotehnice;

v Infografic? ?i geometrie descriptiv?;

v Elemente de biologie modern?;

v Robotic? cu soft specializat;

v Complemente de dinamica mecanismelor;

v Mecanisme ?i robo?i;

v Mecanisme cu soft specializat;

v Mecanisme de orientare ?i prindere pentru robo?i industriali.

 

 

Pentru studiile de master ?i doctorat pot fi accesate urm?toarele discipline:

 

v Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mobile;

v Teoria grafurilor cu aplica?ii în modelarea structurilor mobile;

v Analiza ?i modelarea sistemelor biomorfe;

v Tehnica retelelor neuronale pentru strategia sistemelor mobile;

v Logica fuzzy si re?ele neuronale pentru studiul sistemelor mobile;

v Sisteme mecanice mobile seriale si paralele;

v Monitorizarea sistemelor mecanice mobile cu ajutorul traductoarelor si senzorilor;

v Rentabilizarea sistemelor mecanice mobile;

v Tehnici de ac?ionare a sistemelor mecanice mobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.