TMR1962,
 department, IMST, UPB, Bucharest, ROmania

 

Image:Radial engine.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif

Image:Archimedes-screw one-screw-threads with-ball 3D-view animated small.gif

 

 

Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor din Universtatea Politehnica Bucureşti se bucură de recunoaştere internaţională încă din anii 1970.

Personalităţi de prestigiu ale catedrei s-au constituit ca membrii fondatori ai IFToMM – International Federation of Mechanism and Machine Theory, ocupând totodată poziţii de conducere în cadrul acesteia. Participarea activă a membrilor catedrei în comitetele şi comisiile de specialitate au impulsionat totodată înscrierea în circuitul mondial a cercetărilor şcolii româneşti de mecanisme.

De-a lungul anilor, precum şi în prezent activează specialişti din domeniul ingineriei mecanice din catedră în comisiile permanente şi în comitetele tehnice ale IFToMM precum:

 

· Permanent Commission for Education;

· Permanent Commission for the History of Mechanism and Machine Science;

· Permanent Commission for Publications;

· Permanent Commission for the Standardization of Terminology;

· Technical Committee for Computational Kinematics;

· Technical Committee for Gearing;

· Technical Committee for Human-Machine Systems;

· Technical Committee for Linkages and Cams;

· Technical Committee for Mechatronics;

· Technical Committee for Micromachines;

· Technical Committee for Multi-body Dynamics;

· Technical Committee for Nonlinear Oscillations;

· Technical Committee for Reliability;

· Technical Committee for Robotics;

· Technical Committee for Rotordynamics;

· Technical Committee for Transportation Machinery;

· Technical Committee for Tribology;

 

 

Prin crearea ARoTMM Asociaţia Română pentru Teoria Mecanismelor ş a Maşinilor, afiliată la IFToMM s-a dezvoltat activitatea de cercetare şi publicistică a membrilor organizaţiei. A devenit tradiţional simpozionul internaţional de mecanisme SYROM, organizat de catedra TMR, acesta ajungând la a noua ediţie în anul 2005. Membrii catedrei au contribuit în cadrul Comitetului de organizare şi program la desfăşurarea ediţiilor SYROM’73, SYROM’77, SYROM’81, SYROM’85, SYROM’89, SYROM’93, SYROM’97, SYROM’2001, SYROM’2005.

 

În catedră se editează sub egida ARoTMM revista Mecanisme şi manipulatoare, în care membrii catedrei, cercetători din centrul universitar Bucureşti, dar şi din ţară îşi expun principalele realizări din domeniu.

În catedra TMR s-a desfăşurat de asemenea simpozionul naţional de Roboţi industriali, care a pus bazele preocupărilor din domeniul roboticii.

În tabelul următor este prezentată situaţia participării internaţionale şi a numărului de lucrări incluse în Proceedings-urile SYROM la cele opt ediţii desfăşurate cu implicarea Catedrei de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor.

Tabel privind participarea la Simpozionul internaŢional

SYROM ROMANIA - la ediŢiile

1973, 1977, 1981, 1985, 1993, 1997, 2001,2005

Nr.

crt

ţări participante

1.1.1 S Y R o M

1.1.2

1.1.3

1.1.4 Total

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

1.2 1

1.3 Armenia

-

-

-

-

-

2

1

-

-

3

1.3.1.1.1 2
1.3.1.1.2 Australia

1

4

-

-

2

2

1

-

-

10

1.3.1.1.3 3
1.3.1.1.4 Austria

-

-

1

1

-

1

-

-

1

4

4

Adzerbaidjan

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

5

Belgium

1

-

1

-

-

-

1

2

-

5

6

Bulgaria

11

3

1

3

3

-

21

2

-

44

7

Canada

3

-

-

-

1

2

1

3

-

10

8

Czech Rep.

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

9

Czechoslovak R.

2

8

1

3

2

-

-

-

2

18

10

Egypt

-

-

2

2

3

-

3

-

-

10

11

Finland

-

-

-

-

1

-

1

-

-

2

12

France

-

-

2

2

2

2

2

-

4

14

13

Germany

9

6

4

4

4

1

5

5

4

42

14

Great Britain

6

7

4

-

1

1

2

-

-

21

15

Greece

-

-

1

-

2

2

2

-

3

10

16

Holland

1

1

1

1

1

1

-

-

-

6

17

Hungary

1

-

-

-

-

1

1

-

-

3

 

Nr.

crt

ţări participante

1.3.2 S Y R o M

1.3.3

1.3.4

1.3.5 Total

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

1.4 18

1.5 India

2

4

-

4

4

-

4

3

3

24

1.6 19

1.7 Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1.8 20

1.9 Israel

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

1.10 21

1.11 Italy

-

-

2

1

2

-

-

1

4

10

22

Kazahstan

-

-

-

-

-

-

2

-

14

16

23

Latvia

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

24

Mexico

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

25

Moldavia

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

26

Poland

-

3

3

7

3

7

3

-

-

26

27

PR of China

-

-

-

35

49

7

7

-

10

108

28

Romania

82

116

147

127

155

104

166

216

147

1260

29

Russia

-

-

-

-

-

1

9

12

2

24

30

Soviet Union

5

5

9

23

35

-

-

-

-

77

31

Spain

-

-

5

1

1

-

-

-

11

18

32

Taiwan ROC

-

-

-

-

3

-

4

-

1

8

33

Turkey

-

-

-

1

-

2

-

-

1

4

34

Ukraine

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

35

USA

11

-

-

1

-

-

-

7

-

19

36

Yugoslavia

-

-

7

4

3

-

1

-

-

15

1.11.1 total GENERAL

135

158

192

220

277

137

248

251

210

1828

TOTAL ARTICOLE

53

42

45

93

122

33

82

35

63

568

 


 

 

ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE PRIN MASTERAT

MODELAREA ŞI SIMULAREA

SISTEMELOR MECANICE MOBILE, SAU CONSULTANTA IN PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE

 

Cursurile predate la această formă de învăţământ post universitar se adresează absolvenţilor de la facultăţile IMST, Inginerie Mecanică, ISB, Transporturi, SIM şi altele, care doresc să aprofundeze cunoştinţele din domeniile Inginerie Mecanică şi Inginerie Industrială fie datorită unor cerinţe ale activităţii de învăţământ, cercetare, proiectare sau producţie pe care o desfăşoară, fie în vederea înscrierii la doctorat în domeniile menţionate.

Cursurile cuprinse în planul de învăţământ au ca obiectiv punerea la curent a studenţilor care le frecventează cu:

 

· tehnicile avansate pentru modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile;

· cercetările recente teoretice şi experimentale în domeniul mecanismelor şi maşinilor, manipulatoarelor şi roboţilor, cu aplicaţii în diverse domenii economice: industrie, agricultură, construcţii civile şi industriale, etc.

 

Se menţionează în acest sens:

 

· utilizarea unor metode moderne cum este teoria grafurilor pentru analiza şi sinteza structurală a unor sisteme mecanice mobile şi obţinerea unor noi structuri şi arhitecturi de mecanisme, manipulatoare, roboţi sau utilaje din diverse domenii;

· analiza şi modelarea unor sisteme inspirate din lumea vie (biomorfe, sau biomimetice) cu aplicaţii în domeniul sistemelor mecanice păşitoare, sistemelor de prehensiune şi biomanipulatoarelor, sau în protezarea şi protetica medicală;

· dezvoltarea unor metode de optimizare, bazate pe tehnica de calcul avansată, pentru sinteza optimală a sistemelor mecanice mobile;

· utilizarea tehnicilor moderne (metoda fuzzy, reţele neuronale, algoritmi genetici) pentru strategia sistemelor mobile;

· modelarea dinamică a sistemelor mobile.

 

Eficienţa acestei forme de învăţământ se poate evalua prin procentul ridicat de absolvenţi ai acestor cursuri de master, care în prezent sunt înscrişi la doctorat, sau au obţinut burse şi granturi în străinătate, unde desfăşoară în prezent o activitate apreciată de colectivele în care s-au încadrat.

 

 

 

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.