TMR1962,
 department, IMST, UPB, Bucharest, ROmania

Mechatronics

Masterat tehnic MSSMM (Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile)

Masterat tehnic MSSMM (Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile)
Descriere program de masterat

Programul de masterat profesional MSSMM (Modelarea si Simularea Sistemelor Mecanice Mobile), organizat în cadrul UPB (Universitatea Politehnica Bucuresti), Facultatea IMST (Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice), Departamentul TMR (Teoria Mecanismelor si a Robotilor), se adresează în primul rând celor care doresc aprofundarea temeinică a problematicii din domeniul noilor tehnologii informatice, automatizari, robotizari, mecatronica, motoare termice, transmisii mecanice, şi celor care doresc să-şi dezvolte sau îmbunătăţească o afacere utilizând noile tehnologii.

Mecatronica, robotizarile, transmisiile mecanice, sunt trei domenii ce apartin si industriei constructoare de masini, ingineriei mecanice, ingineriei industriale, transporturilor de orice tip (autovehicule rutiere, transporturi feroviare, navale, submarine, aerospatiale, speciale).

Astazi nu se mai poate concepe existenta unui domeniu mecanic fara robotizarea sa.

Robotii au aparut mai mult din gandirea sf a omului, si din dorinta de a inlocui omul in anumite munci, greoaie, obositoare, repetitive, situate in medii toxice, chimice, radioactive, sau in medii greu accesibile omului (sub apa la mari adancimi, in flacarile unui mare incendiu, intr-un mediu de vopsire foarte toxic, intr-o zona contaminata in urma unui accident nuclear, etc). Astazi sunt deosebit de importante noţiunile fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţiile tehnice şi medicale, care au capatat o amploare fara precedent. Fara roboti nu se poate astazi concepe industria medicala, tehnica medicala, blocurile operatorii, dar si cele de scanare. Robotii sunt singurii capabili sa construiasca microcipurile electronice, executand lipituri extrem de fine, si alte operatiuni dificile, in mod rapid, repetitiv, cu o precizie de ordinul mili, micro, sau chiar nano m.

Apoi ei s-au dezvoltat datorita suportului permanent oferit de industria constructoare de masini, in special cea a automobilelor.

Rolul istoric-umanitar al robotilor, este insa cel de a ne ajuta in demersurile noastre de a descoperi si coloniza, sau teratiza, noi planete, in rolul umanitar de a ne transforma in colonisti universali. Omul, creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, are imprimat in structura sa genetica si acest aspect de cuceritor, de mare constructor, de explorator. Dupa redescoperirea de catre omul modern a Americilor, si colonizarea si supradezvoltarea lor, nu ne-au mai ramas prea multe descoperiri si expansiuni pe planeta noastra, Pamant... Oricat de frumoasa ar parea, la un moment dat nu vom mai incapea doar in ea... In plus pentru siguranta umanitatii este obligatoriu sa cucerim spatiul cosmic, sa ne extindem, sa incepem colonizarile, teratizarile, si marea expansiune...

Agentia Britanica de Robotica s-a unificat de multi ani cu cea Aerospatiala! Ar trebui ca si alte tari sa urmeze acest exemplu.

Chiar si fara pregatirea suprema a robotilor (de asistenti spatiali ai omului), ei sunt astazi indispensabili in extrem de multe domenii. Toti cei care au menirea de constructori, de ingineri, de informaticieni, de automatisti, matematicieni, fizicieni, chimisti, si dorest o pregatire superioara, speciala, postuniversitara in frumoasele domenii ale roboticii si mecatronicii, sunt invitati sa reuneasca uriasul grup de specialisti deja pregatiti in aceste domenii, prin inscrierea lor la masteratul mai sus amintit.

Structura acestui program de master, este concepută astfel încât sunt îmbinate eficient necesităţile practice resimţite de specialiştii angajaţi în domeniile IT, cibernetica, robotica si automatizari, cu cele mai actuale tehnologii mecatronice existente.

Activităţile didactice în cadrul masteratului sunt susţinute de către cadre didactice universitare cu experienţă acumulată în ţară şi străinătate la diverse universităţi şi cu înaltă calificare în domeniile respective.

 

Obiectivele programului de masterat
 • Formarea specialiştilor în domeniile roboticii, mecatronicii, automatizarilor mecanice, al transmisiilor mecanice, si al motoarelor termice.
 • Imbinarea eficientă a cunoştinţelor teoretice, cu cele aplicative (si multi licentiati de la noi, dar in special masteranzii nostri sunt extrem de cautati de toate firmele constructoare de masini, din tara si din exterior; Ford, Dacia-Renault, Nissan, Mitsubishi, Peugeot-Citroen, FIAT, Honda, Toyota, GM, Daewoo, Hyundai, etc...).
 • Suport pentru pregătire prin resurse software gratuite şi materiale de bună calitate oferite.
 • Implicarea masteranzilor în programe de cercetare stiintifica, în proiecte şi job-uri.

 

Mod de desfăşurare
 • Program organizat conform ciclului Bologna.
 • Masterul este sustinut de departamentul TMR din cadrul UPB.
 • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei.
 • Discipline desfăşurate modularizat.
 • Masterul are 120 puncte de credit.

 

 Competenţe

 • Asimilarea noţiunilor fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţii tehnice şi medicale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de calcul şi de modelare cinematică şi dinamică a unor sisteme biomorfe şi biomecanice cu aplicaţii tehnice şi medicale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de analiză experimentală a diverselor clase de mecanisme.
 • Insuşirea unor tehnici avansate de prelucrare a datelor experimentale specifice modelării şi simulării sistemelor biomorfe şi biomecanice.

 

Programa analitică:
Sem I
      1-Cercetare științifică 1
      2-Modelarea și simularea sistemelor biomecanice
      3-Teoria grafurilor cu aplicații ȋn modelarea structurilor mobile
      4-Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mecanice mobile 1
      5-Analiza și simularea sistemelor mecanice mobile biomorfe
      6-Dinamica sistemelor mecanice mobile

Sem II
      7-Cercetare științifică 2
      8-Logica Fuzzy și rețele neuronale pentru studiul sistemelor mecanice mobile
      9-Tehnici de optimizare a sintezei sistemelor mecanice mobile 2
     10-Sisteme mecanice mobile seriale și paralele
     11-Bazele analizei și optimizării sistemelor cu memorie rigidă

Sem III
     12-Cercetare ştiinţifică 3
     13-Modelarea și simularea sistemelor biomorfe
     14-Comanda și controlul sistemelor mecanice
     15-Tehnici de acționare a sistemelor mecanice mobile

Sem IV
Pregatire și finalizare lucrare de disertație

 

Cine se poate inscrie: 
 • Pot sa se inscrie la acest master: ingineri, chimisti, fizicieni, informaticieni, matematicieni, economisti, medici chirurgi, si in general absolventi de licenta cu diploma intreaga (nu se admit subingineri, institutori, etc).
 • Concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat şi studii academice se organizează (sustine) anual, într-o singură sesiune, în perioada 18-19 septembrie.
 • Perioadele de înscriere sunt 16-25 iulie si 01-17 septembrie, între orele 9:00 – 15:00, la departamentul Teoria mecanismelor şi a roboţilor, Sala JC 102, UPB (Universitatea Politehnica din Bucuresti); Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei 313, cladirea facultatii de Transporturi, corpul JC, etajul I.
 • Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar al taxei de inmatriculare este de 50 RON şi au fost stabilite de către Senatul UPB.

 

Actele necesare pentru înscriere:

0)Pentru înscriere, un dosar plic, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

1) – fișa de înscriere tip obținută de la Comisia de admitere a facultății, în care se vor menționa sub semnătură și răspundere proprie toate datele solicitate. În fișa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ștersături [la punctul 14) se completeaza la a) IMST si la b)1- MSSMM];


2) - doua fotografii, tip buletin de identitate;

3) - diploma de bacalaureat, în original;

4) - diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia, în original;

5) - foaia matricola/suplimentul la diploma în original;

6) - certificatul de nastere în copie legalizata;

7) - adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;

8) - certificatul de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);

9) - buletin/carte de identitate în copie;

10) - chitanta de plata a taxei de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii.

*) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toti candidatii vor fi înscrisi la concursul de admitere cu numele din certificatul de nastere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei si-au schimbat acest nume.

 Locuri gratuite (plătite de stat, de Guvernul Romȃniei) pot solicita doar candidații care nu au mai beneficiat anterior de un alt masterat gratuit (plătit de Guvernul Romȃniei).

 

Colectiv de conducere masterat:

Coordonator program: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OCNARESCU - [email protected] (directorul departamentului TMR, vicepresedinte SRRB)

Coordonatori adjuncti (membri fondatori si coordonatori):

Prof. Univ. Dr. Ing. Adriana COMANESCU - [email protected] (Presedinte ARoTMMB);

Prof. Univ. Dr. Ing. Barbu GRECU - [email protected] (Secretar ARoTMMB);

Prof. Univ. Dr. Ing. Victor MOISE - [email protected];

Conf. Univ. Dr. Ing. Dinu COMANESCU;

Conf. Univ. Dr. Ing. Iulian Tabara - [email protected] (Presedinte SRRB);

Conf. Univ. Dr. Ing. Neacsa MARIN - [email protected];

Senior Lecturer Univ. Dr. Ing. Florian PETRESCU - p[email protected] (Membru al Consiliului de Conducere SRRB);

Senior Lecturer Univ. Dr. Ing. Ovidiu ANTONESCU - [email protected] (Membru al Consiliului de Conducere SRRB);

Secretar ştiinţific: Senior Lecturer Univ. Dr. Ing. Ileana DUGAESESCU - [email protected] (Secretat stiintific SRRB).

 

 

 

MASTERAT TEHNIC European acreditat international (120 puncte de credit), in colaborare cu mai multe universitati europene, cu pregatire industriala in domeniul Inginerie Industriala:

Relaţii suplimentare la secretariatul catedrei TMR - Splaiul Independentei 313, Cladirea (Facultatii de) Transporturi (Sala JC 102),

Telefon: 0214029632, e-mail: [email protected]


MSSMM-MASTER IN DOMENIUL INGINERIE INDUSTRIALA,

Candidatii admisi la master pot beneficia de burse de studiu pe durate de 3, 4, 6, 12 luni la universitatile partenere din Europa.

 
   
 
Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.